Tay nắm gạt đế dài BLADE Hafele 901.79.063

3.564.000