Tay nắm gạt cửa phòng có nắp che Inox 304 Hafele 903.92.588

687.180