Tay nắm gạt có nắp che màu đồng rêu Inox 304 Hafele 903.99.788

585.780