Tay nắm gạt có nắp che màu đen mờ Inox 304 Hafele 903.99.791

874.380