Tay nắm gạt cho cửa thoát hiểm Häfele 911.56.038

1.123.430