Tay nắm gạt BLADE Häfele màu đen 901.79.872

4.641.780