Tay nắm dọc đơn Gola/ Lắp mặt bên chiều dài hữu dụng 2400 mm màu vàng hồng Hafele 126.37.974

1.269.840