Tay nắm dọc đơn Gola/ Lắp mặt bên chiều dài hữu dụng 2400 mm màu vàng Hafele 126.37.973

1.269.840