Tay nắm dọc đơn Gola/ Lắp mặt bên chiều dài hữu dụng 2400 mm màu đồng đen Hafele 126.37.970

1.269.840