Tay nắm dọc đôi Gola/ Lắp giữa chiều dài hữu dụng 2400 mm màu vàng Hafele 126.37.948

1.398.540