Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đồng Hafele 126.27.103

1.172.340