Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đồng Hafele 126.21.103

900.900