Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đồng Hafele 126.14.104

824.460