Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đen mờ Hafele 126.36.300

1.453.452