Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đen mờ Hafele 126.22.303

946.140