Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu đen lì Hafele 126.37.300

1.141.998