Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu champagne Hafele 126.27.803

1.172.340