Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu champagne Hafele 126.22.803

946.140