Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu champagne Hafele 126.21.803

900.900