Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu bạc Hafele 126.37.911

528.840