Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu bạc Hafele 126.36.900

653.640