Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu bạc Hafele 126.35.925

412.620