Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu bạc Hafele 126.27.907

821.340