Tay nắm dạng thanh nhôm mạ màu bạc Hafele 126.27.906

416.521