Tay nắm cổ điển màu pewter cổ Hafele 170mm 107.03.915

49.764