Tay nắm cổ điển màu đồng thiếc cổ Hafele 170mm 107.03.115

49.764