Tay nắm cổ điển màu đồng cổ Hafele 15mm 110.35.383

20.592