Tay nắm âm màu đồng bóng Häfele DIY 489.72.101

120.120