Tay gạt cho phòng WC núm vặn không chìa Hafele 903.98.148

875.250