Tấm lót hộc tủ bếp Solid – Màu trắng 547.92.713

297.726