Ruột khóa một đầu chìa dài 45mm 916.96.117

171.600