Ruột khóa một đầu chìa dài 45.5mm 916.00.603

368.940