Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 91mm 916.64.932

670.020