Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 81mm 916.64.928

641.940