Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm 916.63.325

623.220