Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 66mm 916.64.922

613.860