Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm 916.63.321

603.720