Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 101mm 916.64.936

679.380