Ruột khóa Hafele hai đầu chìa dài 71mm 916.63.904

547.560