Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa 1 đầu vặn 70mm 916.96.664

300.300