Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 71mm 489.56.001

255.060