Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 65mm 489.56.002

259.740