Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 65mm 489.56.000

245.700