Ruột khóa 1 đầu chìa Hafele 45mm màu đen 916.63.363

462.540