Ruột khóa 1 đầu chìa Hafele 40mm màu đen 916.63.361

453.180