Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm 489.56.003

259.740