Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 71mm 916.01.013

1.304.160