Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm 916.96.307

265.980