Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn 60mm BAUMA 916.87.822

115.500