Ron cửa chống cháy và chống khói Hafele 950.11.061

411.840